Agenda


 

left Maart 2019 right

I.v.m. de verhuizing naar de Declarantenweg zijn er in Maart geen discipelschap trainingen en bijbelstudies.

De erediensten op zondag gaan gewoon door!! Aanvang 10:30 uur. 

Agenda Maart 2019


Giften zijn van harte welkom op rekeningnummer: NL77RABO0154027588