Agenda


 

left November 2018 right

Belangrijke mededeling:

Bijbelstudie 30 november komt te vervallen ivm de toerustingsavond op zaterdag 1 december met Dick Pieterman.


Agenda Nov


Giften zijn van harte welkom op rekeningnummer: NL77RABO0154027588