CollegeCourse


Wij hebben elke Vrijdag om 19:30 uur bijbelstudie.

De bijbelstudie vindt wekelijks plaats op locatie van de Free Gospel Church.Discipelschap Helden van Nu Helden van Nu Helden van Nu


Giften zijn van harte welkom op rekeningnummer: NL77RABO0154027588