CollegeCourse


                                                                                                                                                    Vanaf Vanaf 11september gaan we weer van start met de discipelschap trainingen 


 

Meld je aan voor de praktische discipelschap trainingen die jou helpen om geestlijk toegerust te worden, maar vooral te groeien.


- Discipelschap training 1 (Fundamenten van ons geloof)


- Discipelschap training 2 (Karaktervorming)


- Discipelschap training 3 (Wandelen in de Geest)*


* Deze studie kan alleen gevolgd worden wanneer 2 is afgerond of in combinatie met discipelschap training 2. Je volgt dan in één collegejaar 2 en 3 samen.


Wanneer vind welke studie plaats?

Iedere eerste woensdag discipelschapstraining 1, iedere tweede woensdag van de maand discipelschapstraining 2 en iedere derde woensdag van de maand discipelschapstraining 3. (houdt de agenda op deze website in de gate voor eventuele wijzigingen.


Inschrijven?

Inschrijving kan door middel van een korte email te sturen naar freegospelchurch@hotmail.nl   met als subject: ´Inschrijving discipelschapstraining 1,2 of 3 ´. 

Je ontvangt dan per email een inschrijfformulier.


Discipelschap


Giften zijn van harte welkom op rekeningnummer: NL77RABO0154027588