Contact


Ons nieuwe adres vanaf 31 maart:

Declarantenweg 29, 5915PH Venlo.


Voor email contact kunt u mailen naar : 


Algemeen     : Free GospelChurch,   info@freegospelchurch.nl
Voorgangers : Markus en Khadija Spittka,    spittka1976@hotmail.com
Giften zijn van harte welkom op rekeningnummer: NL77RABO0154027588