Kinderdienst


Tijdens de erediensten vindt er ook een kinderdienst plaats.

Hier kunnen alle kinderen aan deelnemen van 0 tot 12 jaar.

 

Hiervoor is een fijne ruimte beschikbaar met goede faciliteiten

waarin de kinderen ongestoord onder begeleiding

van een kinderrdienstleidster activiteiten kunnen verrichten.

 

De activiteiten bestaan uit o.a. uit

het maken van kinderwerkjes,

lezen van bijbelverhalen

en het samen zingen voor de Heer.

 

Kortom; 'Ook voor de allerkleinste een opbouwende en fijne kinderdienst'.
Giften zijn van harte welkom op rekeningnummer: NL77RABO0154027588