Gospel Dinner

geplaatst op: 02-12-2012 23:28:13Op zondag 23 december is er een avonddienst met aansluitend een gezamenlijke maaltijd. Dit zal plaats vinden in het gebouw: "Het Muspelheim" gelegen aan de Vastenavondkampstraat 73 te Blerick. Aanvang is 18:00. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcus Spittka 06 22439012Terug


Giften zijn van harte welkom op rekeningnummer: NL77RABO0154027588