Visie


Freegospelchurch is  een  jonge dynamische gemeenschap van gelovigen die het Evangelie van Jezus Christus in al  Zijn volheid en heerlijkheid wil prediken en uitdragen. 

Wij geloven dat God zijn kinderen bij elkaar brengt om voor Hem één lichaam ´de gemeente van Jezus Christus´  te vormen,  waarin Hij Zijn werk kan doen.  

Om bruikbaar en toegerust te zijn tot elk goed werk, baseren wij het geloof op God´s woord  ´De bijbel´ waaruit je kracht en wijsheid kunt putten. Door het geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus te Golgotha kun je genade en redding ontvangen. 

Alles wat in de bijbel staat, is bruikbaar voor het onderrichten in waarheid, het weerleggen van dwalingen, het herstellen van fouten en voor de opvoeding tot een rechtsgeschapen leven in Jezus Christus. 

Wij geloven in de leiding en werkingen van de Heilige Geest met Zijn gaven en bedieningen in de gemeente  God´s,  die  voor eenieder is toebedeeld.  Zo willen wij dagelijks het evangelie beleven en uitdragen. Wekelijks is er een worship Celebration (eredienst) waarin samen God de Vader wordt aanbeden en het Woord wordt gebracht. 

´De kracht van de Heilige Geest´ 
Efeze 3: 14-21
Markus_en_Khadija

Pastor Markus en Khadija Spittka


Giften zijn van harte welkom op rekeningnummer: NL77RABO0154027588